Archiwum

Zmiana organizacji ruchu

13.02.2024

W dniu 21.02.2024 r. nastąpi przełożenie ruchu z DK3 na trasę główną jezdnia lewa od Dargobądza w kierunku Świnoujścia. Zostanie również otwarta droga pod wiaduktem W2 Mokrzyca Dargobądz.

 

[...]

czytaj całość »

Zmiana organizacji ruchu

31.01.2024

 

W dniu 07.02.2024 r. nastąpi przełożenie ruchu na trasę główną z jezdni prawej na lewą od km 26+550 do km 28+100 w rejonie Węzła Wolin Wschód w celu wyburzenia istniejącego wiaduktu nad drogą DW111.

 

 

 

[...]

czytaj całość »

Zmiana organizacji ruchu

29.11.2023

W dniu 29.11.2023 r. nastąpiło  zwężenie na ul. Mickiewicza pod ustawienie podpory tymczasowej obiektu M7L

[...]

czytaj całość »

Zmiana organizacji ruchu

30.10.2023

W dniu 31.10.2023 r. nastąpi przełożenie ruchu przy przejściu dla zwierząt WE4 Sułomino.

[...]

czytaj całość »

Zmiana organizacji ruchu

25.10.2023

W dniu 26.10.2023 r. nastąpi przełożenie ruchu na TG JP 30+300 do 32+300 w kierunku Troszyna.

[...]

czytaj całość »

Zmiana organizacji ruchu

09.10.2023

W dniu 09.10.2023 r. doszło do zamknięcia łącznicy wjazdowej w Recławiu. Ruch do Wolina i Stepnicy został przekierowany na ul. Kolejową.

[...]

czytaj całość »

Zmiana organizacji ruchu

02.10.2023

W dniu 05.10.2023 r. nastąpi wprowadzenie Tymczasowej Organizacji Ruchu w ciągu drogi Z-02 – ul. Kolejowa w Wolinie.

[...]

czytaj całość »

„Osiągnięcie Minimalnej Ilości Wykonania w ramach tak zwanego Kamienia Milowego nr 2”

15.06.2023

Inżynier wydał Przejściowe Świadectwo Płatności za okres 01-30.04.2023 r.
Wartość wykonanych robót objętych wyżej wymienionym PŚP potwierdza osiągnięcie Kamienia Milowego nr 2 określonego według kontraktu: ”Wykonanie w terminie 28 miesięcy od daty Rozpoczęcia i zaakceptowane, zgodnie z Subklauzulą 8.13 [Wymagana Minima [...]

czytaj całość »

Zmiana organizacji ruchu

10.01.2022

W dniu 12.01.2022 r. zostanie wprowadzona Tymczasowa Organizacja Ruchu w ciągu drogi DK-3 Obwodnicy Dargobądza km 0+550 strona lewa.

[...]

czytaj całość »

Przekazanie placu budowy

31.12.2021

W dniu 30.12.2021 r. nastąpiło przekazanie przez Zamawiającego placu budowy.

[...]

czytaj całość »

Otrzymanie decyzji o ZRID

27.12.2021

W dniu 23.12.2021 r. Wojewoda Zachodniopomorski wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) pn.: "Budowa drogi S3 Troszyn - Świnoujście. Odcinek 2. Dargobądz (z węzłem) - Troszyn".

[...]

czytaj całość »

Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie

07.12.2021

W dniu 03.12.2021r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie wydał postanowienie uzgadniające realizację przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa drogi S3 Troszyn – Świnoujście. Odcinek Dargobądz (z węzłem) – Troszyn‘’.

[...]

czytaj całość »

Złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID

29.10.2021

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie w dniu 25.10.2021r. na stronie ZUW zamieścił obwieszczenie o treści:
,,Budowa drogi S3 Troszyn-Świnoujście . Odcinek 2. Dargobądz (z węzłem) - Troszyn.
Na podstawie art. 33-36 i art. 38 w związku z art. 90 ust. 2 pkt 1 ustawy z 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji [...]

czytaj całość »

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

21.09.2021

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie pismem AP-4.7820.235-1.2021.JR z dnia 20.07.2021 zawiadomił o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi S3 Troszyn – Świnoujśc [...]

czytaj całość »

Złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID

25.08.2021

W dniu 28.06.2021 r., w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie został złożony wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Uzyskanie decyzji na podstawie złożonego wniosku planowane jest najwcześniej jeszcze w tym roku. Umożliwi to Wykonawcy rozpoczęcie robót budowlanych.

[...]

czytaj całość »

Informacje o kontrakcie na roboty budowlane

28.08.2020

Nr umowy: 42/KP/2019
Data podpisania umowy: 28.08.2020 r.
Czas ukończenia robót: 36 miesięcy od Daty Rozpoczęcia (do czasu realizacji Robót nie wlicza się okresów zimowych tj. od 15.12 do 15.03) Kamienia Milowego nr 1 – złożenie do właściwego organu administracji publicznej w terminie 10 miesięcy od Daty Roz [...]

czytaj całość »